mECHANICZNI - film na vimeo " m E C H A N I C Z N I " 2002
reż/scen: Rafał Grzelewski
scen/aktor: Jakub Wi¶niewski
reż/zdj/montaż/muzyka:
Krzysztof Mirosławski
ROBOTA - zwiastun

" R O B O T A "

reż/scen: Krzysztof Mirosławski, Wojciech Strzelczyk zdj : Karol Pupiec

w w w

Produkt Wydziału Architektury - film na vimeo

" P. W. A. " 2004
autorzy: Jakub Skok, Michał Fit, Dominik Kaczmarek, Krzysztof Mirosławski

s c e n a r i u s z

   
Decyzja - fotosy z planu

" D E C Y Z J A "
autorzy: Maciej Utliński, Krzysztof Mirosławski
aktor: Adam Ankiewicz

s c e n a r i u s z